Niszczejący kościół św. Marii Magdaleny w Bełku

fot. Łukasz Malcharek

Napisz komentarz